W dostawie brakuje zamówionych poroduktów, czy została pobrana za nie opłata?