Co się stanie, jeśli anuluję zamówienie, dla którego dokonano już preautoryzacji?